måndag 14 augusti 2017

104 Hur får du varje dag erfara Guds försyn?

Gud 1) försörjer mig rikligen och dagligen med kläder och föda, hus och hem och med allt som jag till livets uppehälle behöver, samt 2) beskyddar och bevarar mig för skada, farlighet och allt ont. 

1) Han gav vittnesbörd om att han finns, genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett er regn och skördetider, han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje. (Apg. 14:17). Om Herren inte bygger huset, så arbetar de förgäves som bygger det. (Psalt. 127:1).

2) Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, för du är med mig. (Psalt. 23:4). Om Herren inte bevarar staden, så vakar väktaren förgäves. (Psalt. 127:1).

1) Gud försörjde Jakobs hus med säd från Egypten under hungersnöden i Kanaans land (1 Mos. 42:1-5). Gud försörjde på ett underbart sätt Elia vid bäcken Kerit, genom korpar som förde mat till honom (1 Kon. 17:2-6).

2) Gud bevarade Paulus för judarnas sammansvärjning (Apg. 23:12-24). Gud bevarade på ett underbart sätt Daniel i lejongropen (Dan. 6:16-23)

Jag lyfter mina händer
upp till Guds berg och hus.
Från dem han hjälpen sänder
och skickar ut sitt ljus.
Mig Herren alltid leder,
som jord och himmel gjort.
Han hör mig när jag beder
och skyddar mig alltfort.

Han låter mina fötter
ej slinta, ty han är
en väktare ej trötter
och blir mig alltid när.
Han nådigt mig bevarar
och skyddar mig från fall,
mig dag och natt försvarar,
välsignar ock mitt kall.

(SvPs 238:1-2)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar