fredag 21 juli 2017

124 Vad hör till Kristi upphöjelse?

Till Kristi upphöjelse hör att han är nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar