lördag 22 juli 2017

123 Vad hör till Kristi förnedring?

Till Kristi förnedring hör att han, avlad av den helige Ande, 1) föddes utanför härbärget av jungfrun Maria och lades i en krubba, 2) pinades och dömdes till döden under Pontius Pilatus, 3) korsfästes mellan två rövare, 4) dog och 5) blev begraven.

1) Maria födde i Betlehem sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty för dem fanns inte rum i härbärget (Luk. 2:7).  2) Kristus kom i Getsemane i mycket stor ångest och svettades blod (Matt. 26:36-56), blev slagen och bespottad i Kaifas´ och Herodes´ palats (Matt. 26:57-75, Luk. 23:6-12), törnekrönt och hudflängd i Pilatus´ rådhus (Joh. 19:1-16). 3) Och de korsfäste honom mellan två rövare (Joh. 19:17-29).  4) Sedan han utropat "Det är fullkomnat" böjde han ner huvudet och gav upp andan. En av krigsmännen stack upp hans sida med ett spjut och strax kom därifrån blod och vatten (Joh. 19:30-34).  5) Josef och Nikodemus lade Jesu kropp i en ny grav, som Josef hade huggit ut i hälleberget, och vältrade en stor sten för dörren till graven (Joh. 19:38-42). Fienderna bevakade graven med vakt, sedan de hade förseglat stenen (Matt. 27:66).

Om världen ännu större var
av guld och pärlor klar,
så vore den dock alltför klen
till säng åt dig allen.
Dock vilar du, i ringhet klädd,
på fattigdomens bädd.
Välkommen var, o Herre kär,
vår gäst du vorden är.

(SvPs 126:2)


I graven läggs till sist min kropp,
men det kan ej slå ner mitt hopp.
För döden är jag inte rädd,
ty graven var en gång din bädd.

(SvPs 458:4)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar