måndag 24 juli 2017

121 Vad hör till Kristi konungsliga ämbete?

Till Kristi konungsliga ämbete hör att han 1) regerar över allt skapat i himmelen och på jorden, 2) bekämpar och besegrar sina fiender, och 3) i sitt rike benådar och saliggör sina trogna.

1) Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. (Matt. 28:18)

2) Kristus måste regera, till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter. (1 Kor. 15:25)

3) Gud gav Kristus åt församlingen till att vara ett huvud över allting. (Ef. 1:22).  Herren ska rädda mig från alla ondskans tilltag och frälsa mig till sitt himmelska rike. (2 Tim. 4:18).

1) Kristus bjöd stormen lägga sig (Matt. 8:23-27).

2) Kristus la i nådatiden Saulus till sina fötter (Apg. 9:1-9). Johannes såg i uppenbarelsen hur vilddjuret och den falske profeten samt till sist djävulen själv blev kastade i eldsjön (Upp. 20:10).

3) Kristus benådade synderskan (Luk. 4:48-50), liknade sig vid den gode herden som ömt vårdar sina får (Joh. 10:14, 28). Kristus tog rövaren med sig i paradiset (Luk. 23:42-43). Johannes såg i uppenbarelsen Kristi församling införas såsom hans brud i det nya Jerusalem (Upp. 21).

Din spira, Jesus, sträckes ut
så långt som dagen hinner.
Ditt rike står till tidens slut,
det står, då allt försvinner.
Ditt namn bekänns med himmelskt mod,
och för ditt kors, din segerstod,
nedfaller folk och kungar.

Det barn som föds till dig man bär,
till dig man flyr i döden.
Om du i lyckan bortglömd är,
man söker dig i nöden.
Där friden bryts, där orätt rår,
på plågans bädd, i sorgens år
din tröst allena gäller.

Kom, Jesus, var i ve och väl,
i liv och död oss nära,
och gjut i var förkrossad själ
din Ande med din lära.
Oss styrka giv till helig strid
och samla oss i evig frid
då du all världen dömer.

(SvPs 35)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar