tisdag 2 maj 2017

163 Vad menas med de dödas uppståndelse?

Med de dödas uppståndelse menas 1) att de dödas kroppar på den yttersta dagen ska uppväckas och återförenas med sina själar, och 2) att alla trognas kroppar ska bli lika Kristi förklarade kropp.

1) Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda ska uppstå till livet, och de som har gjort det onda ska uppstå till domen. (Joh. 5:28-29)

2) Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. (Fil. 3:20-21) Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas. (1 Kor. 15:51)

Vid sin tillkommelse ska Herren samla sina heliga genom att först låta de döda i Kristus uppstå för att sedan föra dem hem tillsammans med de ännu levande (1 Tess. 4:14-18). Johannes ser också en uppståndelse till dom, då de som inte finns skrivna i livets bok kastas i den brinnande sjön (Upp. 20).

Vakna upp! en stämma bjuder
som mäktig och högtidlig ljuder
till alla gravars djup en gång.
Vakna upp, stå upp, ni döda,
som glömma tidens vedermöda
i dödens dvala, stum och lång.
Guds röst till eder sker,
ty natten är ej mer,
dagen kommer!
Den sista dag,
den största dag.
Han kommer efter Guds behag.

(SvPs 317:1)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar