söndag 7 maj 2017

162 I vilket tillstånd är de dödas själar före den yttersta dagen?

1) När de trognas själar skilts från kroppen åtnjuter de salighet hos Gud, men 2) de otrogna väntar i ångest på domen.

1) Sannerligen säger jag dig: i dag ska du vara med mig i paradiset. (Luk. 23:43)

2) Den som vägrar att tro på Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. (Joh. 3:36)

Stefanus fick lämna livet i glad trosvisshet (Apg. 7:54-60), Johannes Döparen efter tvivel och lidanden (Matt. 11:2-3, 14:10). När kung Belsassar under gästabudet såg handen som skrev på väggen, blev han blek av skräck och dödades samma natt (Dan. 5, jfr Psalt. 73:19). Den rike mannen fick först i dödsrikets plågor sina ögon öppnade (Luk. 16:23, jfr Psalt. 49:12-13).

Anm. Själarnas boning från dödsdagen till uppståndelsen omtalas i Skriften på olika sätt: Dödsriket (Apg. 2:31 m.fl.), Fängelset (1 Petr. 3:19), Paradiset (Luk. 23:43), Abrahams sida eller sköte (Luk. 16:22), Plågornas ställe eller pinorummet (Luk. 16:28).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar