söndag 5 mars 2017

179 Vem ohelgar Guds namn?

Den som 1) lär och 2) lever på ett annat sätt än Guds ord säger, den ohelgar Guds namn.

1) Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud. (Matt. 15:9)

2) Du är stolt över lagen, men vanärar Gud genom att överträda den. (Rom. 2:23)

1) Irrlärarna i Galatien hindrade många att lyssna till sanningen (Gal. 5:7)

2) Genom sin synd gav David Herrens fiender anledning att förakta honom (2 Sam. 12:14)

Ty om ditt ord med mitt liv jag döljer,
jag döljer livet som du oss ger,
som Jesus kom att oss uppenbara,
då han till oss steg ner.
Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda,
att andra där din kärlek kan se.
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda,
då kan din vilja ske.
(SvPs 89:2)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar