söndag 5 mars 2017

178 När hålls Guds namn heligt hos oss?

Guds namn hålls heligt hos oss, när 1) Guds ord lärs rent och klart och 2) vi som Guds barn lever heligt efter det.

1) Den som har mottagit mitt ord, han må tala mitt ord i sanning. (Jer. 23:28)

2) På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. (Matt. 5:16).

1) Paulus förfalskade inte Guds ord (2 Kor. 2:17).

2) Josef helgade Guds namn genom ett rent och heligt liv (1 Mos. 39:9)

Ack, Herre Jesus, hör min röst,
gör dig ett tempel i mitt bröst.
Uti mitt hjärta bliv och bo,
så har jag tröst och evig ro.
(SvPs 125:13)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar