onsdag 15 februari 2017

183 När kommer Guds rike in i vårt hjärta?

När han ger oss sin helige Ande, så att vi genom hans nåd tror på hans heliga ord.

Guds rike är nära. Vänd om och tro evangelium. (Mark. 1:15)

Den skriftlärde som svarade Jesus klokt "hade inte långt till Guds rike" (Mark. 12:32-34). När synderskan (Luk. 7:48-50) och den lame (Matt. 9:2-7) mottagit Jesu försäkran om syndernas förlåtelse, hade Guds rike kommit in i deras hjärtan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar