söndag 19 februari 2017

181 Kommer inte Guds rike utan att vi ber om det?

Guds rike kommer visserligen av sin egen kraft och inte genom kraften av vår bön, men vi bör ändå genom bönen bereda väg för Guds rike både hos oss själva och hos andra.

Gud sände sin Son och med honom himmelriket utan vår bön (Matt. 21:37-43). Trots motståndet från översteprästerna, rådsherrarna och andra Guds rikes fiender gick ändå detta rike segrande fram (Apg. 5:17-43, 19:23-40). Paulus uppmanade de kristna att be Gud att han ville öppna en dörr för ordet så att han kunde predika hemligheten med Kristus (Kol. 4:3).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar