måndag 16 januari 2017

190 Vad menas med världen?

Med världen menas de oomvända människorna samt deras onda väsende och anstötliga liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar