måndag 16 januari 2017

189 Vilka är de makter som söker förhindra Guds vilja?

Våra andliga fiender: 1) djävulen, 2) världen och 3) vårt eget kött, vilka inte tillåter att vi helgar Guds namn och att hans rike kommer till oss.

Jag är rädd för att liksom ormen överlistade Eva med sin slughet, så ska också era tankar förföras och lockas bort från uppriktigheten och renheten gentemot Kristus. (2 Kor. 11:3)

Ve dig, värld, med dina förförelser! Förförelser måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer! (Matt. 18:7)

Köttet är fiende till anden, och anden till köttet. (Gal. 5:17),

1) Djävulen tar bort ordet ur människornas hjärtan, så att de inte ska tro och bli frälsta. (Luk. 8:12). 2) Folket ville inte tillåta Pilatus att handla efter samvetets bud (Mark. 15:15). 3) Israeliterna i öknen intogs av lystnad efter den mat de fått i Egypten, så att de knorrade mot Gud (4 Mos. 11:1-10).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar