lördag 10 december 2016

209 När blir vi helt och hållet räddade från det onda?

Vi blir helt och hållet räddade från det onda när vi hållit ut i tron på Kristus till livets slut, då Gud ger oss en salig hädanfärd och av nåd tar oss från denna tåredal till sig i himmelen.

Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta. (Upp. 21:4)

För Paulus var livet Kristus och döden en vinst (Fil. 1:21). Lasarus blev befriad från sin fattigdom och sina sår, när han av änglarna blev förd till Abrahams sida (Luk. 16:20-22). Saliga de döda som härefter dör i Herren (Upp. 14:13).

I himmelen, i himmelen
man inga tårar ser.
Ej döden, ej förgängelsen
där skola härja mer.
Där skänkes fröjd och härlighet
och frid och oförgänglighet
av Herren Sebaot.
(SvPs1986 nr 169:4)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar