måndag 12 december 2016

208 Hur befriar Gud oss här i tiden från allt ont och farligt?

Gud 1) avvärjer det som är ont och farligt eller 2) hjälper oss ifrån det - eller också 3) ger han nåd att i tålamod bära den börda han lägger på oss.

1) Med sina fjädrar ska han övertäcka dig och under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. (Psalt. 91:4)

2) Han åkallar mig och jag ska svara honom. Jag är med honom i nöden, jag ska rädda honom och låta honom komma till ära. (Psalt. 91:15)

3) Min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. (2 Kor. 12:9).

1) Gud hindrade de förföljelser som Saul tänkte utsätta de kristna i Damaskus för (Apg. 9:1-21). 2) Jesus hjälpte mannen vid Betesda som varit sjuk i trettioåtta år (Joh. 5:1-14). 3) De första kristna fann sig med glädje i att bli berövade sin egendom (Hebr. 10:34).

Allt ont han från mig vänder
och frälsar kropp och själ.
Vad än som här mig händer,
så slutar det dock väl.
Min utgång han bevarar,
min ingång likaså.
Sin nåd Gud aldrig sparar
för dem med honom stå.
(SvPs 238:3)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar