lördag 2 september 2017

8 Vad är tio Guds bud?

Tio Guds bud är en av Gud genom Moses given kort sammanfattning av lagen.

Jag gjorde en ark av akacieträ och högg ut två stentavlor, likadana som de förra, och jag tog med mig de båda tavlorna upp på berget. På dessa tavlor skrev han detsamma som förra gången, de tio budorden, som Herren förkunnade för er ur elden, när ni var församlade vid berget. Herren gav dem till mig. (5 Mos. 10:3-4).

Genom Moses blev lagen given. (Joh. 1:17)

Hör här de helga tio bud,
som genom Moses Herren Gud
oss gav på berget Sinai.
Ja tala, Gud, så lyssnar vi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar