lördag 2 september 2017

6 Vad förkunnar Gud genom lagen?

Genom lagen förkunnar Gud sin heliga fordran att vi ska vara heliga i hjärta och leverne.

Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till Gud. (Mik. 6:8).

O människa, det är dig sagt
vad Gud av dig begär.
Vad han uppå ditt hjärta lagt
din egen sällhet är.

I enfald och i ödmjukhet
håll dig till Herrens ord,
och låt, när du hans vilja vet,
hans vilja bliva gjord.

(SvPs 63:9-10)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar