lördag 2 september 2017

22 Vad förbjuds i Guds andra bud?

I Guds andra bud förbjuds att lättsinnigt nämna eller tala om Gud och i allmänhet  att 1) tanklöst, 2) hycklande eller 3) hånfullt umgås med Guds ord och andra heliga ting.

1) Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärta är långt ifrån mig. (Matt. 15:8) Låt inte ditt hjärta förhasta sig med att uttala något ord inför Gud. (Pred. 5:1).

2) Akta er för fariseernas surdeg, hyckleriet. (Luk. 12:1).

3) Fienden smädar Herren, och ett dåraktigt folk föraktar ditt namn. (Psalt. 74:18).

Selomits son smädade det heliga Namnet (3 Mos. 24:10-15). Herodes påstod hycklande att han ville hylla Jesus (Matt. 2:8). Farao frågade hånfullt: Vem är Herren, vars röst jag ska höra? (2 Mos. 5:2).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar