lördag 2 september 2017

12 Vad är huvudsumman av lagens bud?

Du ska älska din Gud av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd. Detta är det yppersta och främsta budet. Därnäst kommer ett som är likt detta: Du ska älska din nästa såsom dig själv. (Matt. 22:37-39, jfr 5 Mos. 6:5, 3 Mos. 19:18).

Kärleken är lagens fullhet 
och fullkomlighetens band.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar