lördag 19 augusti 2017

90 Vad bekänner du med de orden: Jag tror på Gud Fader?

Jag bekänner, att jag av allt hjärta vill hålla mig till Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, som genom Kristus även är min Fader.

Jag böjer mina knän för Fadern, honom från vilket allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn. (Ef. 3:14-15).

Herren Gud i alla tider
är de sinas ljus och tröst.
Frid och salighet sig sprider
från hans ord till alla bröst.
Han i alla evigheter
över allt vad Fader heter
är i himmel och på jord
som den rätte Fadern spord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar