onsdag 30 augusti 2017

63 Vad förbjuder Gud i åttonde budet?

Gud förbjuder oss att tala osanning om vår nästa, vare sig det sker vid domstol eller någon annanstans.

Inför Kajfas´ och Pilatus´ domstol bar både åklagarna och vittnena falska vittnesbörd (Luk. 23:1-2, Matt. 26:60-61). Advokaten Tertullus tog sig an en orättfärdig sak (Apg. 24:1-8). Moses uttalar en förbannelse över den som tar mutor (5 Mos. 27:25).

Bär aldrig falska vittnesbörd,
tyd till det bästa allt du hör.
Var rädd om andras goda namn,
sprid inte ut all brist och skam.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar