tisdag 30 maj 2017

155 Vad ska den troende människan göra för att behållas i tron?

Hon ska 1) hålla fast vid Herrens ord, 2) vaka, bedja och 3) strida, samt efter sin Frälsares anvisning bruka hans heliga nattvard.

1) Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. (Joh. 8:31)

2) Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. (Matt. 26:41) Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. (Matt. 16:24)

3) Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet som du har kallats till. (1 Tim. 6:12)

Jesus sa till frestaren: "Människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun." (Matt. 4:4). De första kristna deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna (Apg. 2:42). Paulus förmanade de kristna i Efesos att ta på sig Guds rustning (Ef. 6:11-18). Judas förrådde Jesus därför att han inte var på sin vakt mot girighetssynden (Joh. 12:4-6). Demas fattade kärlek till denna världen (2 Tim. 4:10). Hymenaios och Alexandros blev hädare sedan de lidit skeppsbrott i tron (1 Tim. 1:19-20). Då David efter sitt avfall åter vände sig till Herren fick han nåd (2 Sam. 11 och 12).

Som vattenfågeln dyker ned
i fjärdens klara bölja
att minsta fläck av stoft därmed
från sina vingar skölja,
så tvår sig anden ren och skär
i ordets djup, det klara,
och känner att hans hem det är
där han i fröjd får vara.
(SvPs 64:6)

Här står jag i en andlig strid
som ger mig sorg och ängslan,
ty satan unnar ingen frid
åt dem som dig vill tjäna.
Så vill jag lita på din nåd,
ditt helga namn åkalla
för mig och alla.
Låt ej ditt folk förgås,
o Gud, som dig förbarmar.
(SvPs 564:5)

Vår Herres Jesu minnesfest
den högtid är som gläder mest.
Där vi hans hågkomst firar nu
livslevande han är ännu.
Halleluja för Herrens bord
i himmelen och på vår jord!
Halleluja för dig som kom
och låste upp Guds helgedom! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar