lördag 11 mars 2017

176 Varför har Kristus lärt oss att i bönen säga "Fader vår som är i himmelen"?

Kristus vill med detta påminna oss om Guds oändliga härlighet och makt, genom vilken han förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka.

Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. (Ef. 3:14-15)

Gud kunde ge Salomo mer än vad han bett och tänkt (1 Kon. 3:11-14)

Helige Fader, kom och var oss nära,
låt oss förnimma kraften av din lära,
du som kan giva mer än vi begära,
hör oss, o Fader.
(SvPs 20:1)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar