fredag 2 december 2016

229 Hur gör tron dopet verkningsfullt?

Vår tro gör inte vattnet till ett dop. Men den salighet som ges i dopet kan vi bara få och behålla genom tron.

Ska deras trolöshet upphäva Guds trofasthet? Nej, inte alls. (Rom. 3:3-4)

Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. (Ef. 2:8)

Trollkarlen Simon lät döpa sig, men var ändå inte salig, eftersom hans hjärta inte var rättsinnigt inför Gud. (Apg. 8:14-15, 20:24).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar