torsdag 15 december 2016

203 Vilka är det då som frestar oss?

De andliga fienderna: 1) djävulen, 2) världen och 3) vårt eget kött.

1) Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. (1 Petr. 5:8)

2) Den orättrådige förför sin nästa och leder honom in på en väg som inte är god. (Ords. 16:29)

3) Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. (Jak. 1:14)

Eva frestades av djävulen och Adam frestades av Eva att äta av det förbjudna trädet (1 Mos. 3:1-5). Salomo frestades av sitt eget kött att ingå äktenskap med hedniska kvinnor och frestades sedan av dessa till avguderi (1 Kon. 11:1-4)

Vaka, själ och bed
och till strids dig red.
Räds att frestarn lägger snaran 
där du minst förmodar faran.
Sådan är hans sed.
Vaka, själ och bed.

Vaka, bed, min själ.
Bli ej köttets träl

och låt världen dig ej köpa,
vad dess barn ses efterlöpa
är ett flyktigt väl.
Vaka, bed, min själ!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar