fredag 16 december 2016

201 Vad lovar vi i denna bön?

Vi lovar att vi som fått syndernas förlåtelse, som vi bett om, också hjärtligt ska förlåta och gärna göra gott mot dem som gör oss ont.

Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåta varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. (Ef. 4:32)

Om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. (Matt. 6:15)

Josef förlät sina bröder deras missgärning mot honom (1 Mos. 50:15-21). Jesus säger till oss att vi ska förlåta vår broder, även om han sju gånger om dagen gör orätt mot oss (Luk. 17:3-4). När tjänaren som fått den stora skulden på tiotusen pund (talenter) efterskänkt, inte ville efterskänka sin medtjänare den lilla skulden på bara hundra denarer, blev hans kung vred och överlämnade honom till bödlarna, till dess han betalade allt vad han var skyldig (Matt. 18:23-35).

Kom, broder, räck mig här din hand
till vänskap och försoning!
När mänskor knyter fridens band
blir fröjd i änglars boning,
men vill vi ej förlåta här,
så blir oss ej förlåtet där.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar