tisdag 20 december 2016

199 Vad ber vi om i denna bön?

Vi ber att vår himmelske Fader inte ska se på våra synder och för deras skull avvisa vår bön, utan att han av nåd för Kristi skull ska förlåta oss allt det vi brutit.

Vänd bort ditt ansikte från mina synder, och utplåna alla mina missgärningar (Psalt. 51:11)

Tänk inte på min ungdoms synder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, Herre. (Psalt. 25:7)

Herre, gå inte till doms med din tjänare, ty inför dig är ingen levande rättfärdig. (Psalt. 143:2)

Tullindrivaren som bad om nåd gick hem rättfärdigad (Luk. 18:13-14). När David sa att han ville bekänna sin överträdelse för Herren, då förlät Gud hans missgärning (Psalt. 32:5).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar