tisdag 8 november 2016

268 När tackar vi rätt för den välsignelse som vi fått i nattvarden?

När vi har vår Frälsare i trogen åminnelse och med hjärta, mun och handling bekänner och prisar honom, som är död och uppstånden för oss.

Låt allt vad ni gör, i ord eller handling, ske i Herrens Jesu namn, och tacka Gud Fadern genom honom. (Kol. 3:17)

Efter nattvardens firande sjöng lärjungarna lovsången (Matt. 26:30)

Outsägligt rika gåva!
Gud Treenig vill vi lova:
Tack i tid och evighet
för en så stor barmhärtighet!

Lovad vare Herren från evighet till evighet! Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar