tisdag 8 november 2016

266 Vad bör vi göra för att undvika en ovärdig nattvardsgång?

Vi ska under bön till Gud pröva vårt hjärta och vårt liv efter hans ord.

Pröve människan sig själv och äte så av brödet och dricke av kalken. (1 Kor. 11:28).

Paulus förmanade: "Undersök själva om ni har tro, pröva er själva." (2 Kor. 13:5). David bad: "Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar; och se till om jag är stadd på en olycksväg och led mig på den eviga vägen." (Psalt. 139:23-24). Jesus sa att den som ville offra sin gåva på altaret och där kom ihåg att hans broder hade något otalt med honom, först skulle försona sig med sin broder. (Matt. 5:23-24)

Utrannsaka mig, min Gud,
känn mitt hjärtas tankar.
Pröva mig, o Gud, i nåd,
kom och känn min oro.
Se om vägen som jag går
bort från dig mig leder.
Led mig då, o Herre, nu
på den goda vägen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar