torsdag 10 november 2016

261 Hur är nattvardens välsignelse beroende av tron?

Varje nattvardsgäst tar emot Jesu kropp och blod, men endast den som tror hans ord undfår vad de innehåller och lovar: nämligen syndernas förlåtelse.

Judas, som inte lät sig varnas vid nattvardsbordet, undfick inte syndernas förlåtelse i nattvarden (Mark. 14:20-24, Joh. 13:27)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar