måndag 28 november 2016

244 Vad hör till syndabekännelsen?

Att en syndare med ångerfullt och botfärdigt hjärta erkänner sina synder och begär förlåtelse för Kristi skull.

Jag sade: Jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning. (Psalt. 32:8)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar