onsdag 30 november 2016

240 Hur avslutas den kristna uppfostran i församlingen?

Den avslutas genom att de unga inför församlingen redovisar sin kristendomskunskap, bekänner sin tro och lovar eller uppmanas att med Guds hjälp använda dopets nåd, samt hänvisas till Herrens heliga nattvard.

Anm. Denna avslutning i församlingen kallas konfirmation.

Petrus (Joh. 6:68-69) och den etiopiske hovmannen (Apg. 8:36) avlade en sann trosbekännelse. Då Moses förkunnade Herrens ord för Israels folk, gav de löftet: "Efter alla de ord Herren har talat vill vi göra" men kort därefter offrade de åt guldkalven, satte sig ned till att äta och dricka och stod upp till att leka (2 Mos. 24:3, 32:6). Ananias och Safira som bekände sig tro på Gud, men förnekade det i handling, bestraffades då de ljugit inte för människor men för Gud (Apg. 5:1-11).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar