onsdag 30 november 2016

238 Hur ska de döpta barnen läras att rätt använda dopets nåd?

De ska genom föräldrarna och församlingen uppfostras kristet, och undervisas i Guds ord till att genom Guds nåd hålla allt det som Jesus befallt.

Ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja. (Ef. 6:4)

Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. (Matt. 18:10)

Timoteus som hade en troende moder, Eunike, hade från barndomen lärt känna de heliga skrifterna (2 Tim. 1:5, 3:15)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar