lördag 10 december 2016

211 Varför slutar vi bönen med denna lovsägelse?

Vi vill med den bekänna att vi tror att den himmelske Fadern både vill och kan höra våra böner, och att han i nåd ska göra det.

Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet. Amen. (Ef. 3:20-21)

Mannen som hade en son som var besatt av en stum ande trodde att Jesus ville hjälpa, men var osäker på om han kunde det. (Mark. 9:22). Den spetälske trodde att Jesus kunde hjälpa, men var osäker på om han ville det. (Matt. 8:22)

Så kommer jag, min Gud,
i Jesu namn rätt glader,
och säger i fast tro:
Jag är ditt barn, min Fader!
Jag beder, tror och vet
att du min bön upptar.
Du vill, du kan, du gör
vad du mig lovat har.
(SvPs1986 525:4)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar